Zoeken

Vroeger

 

De Schelde van vroeger is een samenvatting van de verschillende dat de foto’s een duidelijk jaartal of datum vermelden. (zie de eerste aanpassing De Paardeweide) onderwerpen welke nu zijn onderverdeeld onder een onderwerp.

De Plaatsen, Dijkwerken, Filmpjes, Winters, Werken, Overstromingen en nog verschillende andere onderwerpen, deze zijn vanaf nu gemakkelijker terug te vinden, waardoor je onmiddellijk weet dat je hier terecht kan voor meer informatie over vroeger.

Plaatsen zijn onderwerpen van verschillende uiteenlopende gebeurtenissen zoals:
Dijkwerken, zij geven een overzicht met foto’s van de toestand voor tijdens en na de werken.
Veren, deze foto’s zijn een samenvatting van het ontstaan van de veren de plaat van het veer de veermannen enz. Kade van Dendermonde, de bouw van de Scheldekaai, de instorting en het bergen van de brokstukken met de nodige informatie met foto’s en bedragen van uitvoering.
De Kapel van Sint-Onolfs, het ontstaan de verwoestingen, de verschillend herstellingen tot de volledige renovatie van de kapel in 2015 met de foto’s uit het verleden tot de renovatie.

Alle onderwerpen met foto’s van vroeger, zullen hier worden ondergebracht met de nodige informatie.

Alle foto’s welke voorkomen in de Schelde van vroeger zijn foto-opnames van voor 2015, door het groot aantal foto’s van na 2015, hebben wij deze rangschikking gemaakt om een beter overzicht te hebben van voor 2015 en na 2015.