Zoeken

De plaats van de veerdienst is aan Baasroodse kant gemakkelijk te herkennen:  ze ligt ter hoogte van de kerk, die vlak langs de Schelde ligt. De toren van de Sint‑Ursmaruskerk (16‑ de eeuw) heeft een peervormige spits.

Foto's

De veerdienst tussen Baasrode (RO) en Kastel (LO) bestond reeds in de zeer vroege Middeleeuwen (vermeld in 1296), volgens sommige bronnen zelfs al sinds de Romeinse tijd. In de Spaanse tijd (rond 1600) verhuisde het veer meer stroomafwaarts naar de Briel in de onmiddellijke nabijheid van de heirbaan..

Er kwam een nieuw veer aan de kerkkaai van Baasrode, waar het nu nog gevestigd is, een document uit 1296 vermeld op deze plaats een veer door middel van een pont tussen Baasrode en Moerzeke.

Dit veer werd druk gebruikt want veel mensen van Moerzeke en Kastel kwamen in Baasrode werken, in die tijd werkte het veer dag en nacht.

Nu zijn de veren vooral toeristisch. Veel fietsers en wandelaars maken er gebruik van.

Na de Franse overheersing bleven de besluiten aangaande de veren gehandhaafd.

Op 16 November 1830 nam het voorlopig Belgische bewind een besluit waarbij  het toezicht en onderhoud van de veren werd overgedragen aan het Bestuur van Bruggen en Wegen.

Bij de oprichting van de Dienst der Zeeschelde met een Koninklijk besluit van 7 november 1880, werd het beheer van de veren toegewezen aan deze dienst.

Op 30 november 1885 werd een schatting gemaakt van het veermateriaal.

Materiaal toebehorende aan de pachter:

Baasrode – Vertongen

Een ponton met 2 kettingen, 2 grote riemen, 1 pomp, 1 bootshaak en 1 afduwer in hout

Een boot met 2 kettingen, 2 riemen, 1 bootshaak en 1  hoosvat

 

Om van de ene naar de andere zijde te worden overgezet bestond het veerrecht, dat was het recht dat elk diende te betalen, de tarieven waren niet hetzelfde voor alle veren.

In 1934 betaalde de veerman aan de staat als huurprijs voor het veer te mogen uitbaten 15.550 Fr. de veergebruikers betaalde per overvaart.

Op 6 februari 1937 werden de veergebruikers geteld tussen 04:30 uur en 22:50 uur

461 personen, 228 fietsen, 14 kruiwagens en 3 hondenkaren namen het veer van Baasrode – Kastel.- Baasrode.

In 1956 werden nog 200 werklieden x 2 = 400 werklieden overgezet.

In 1963 betaalde de veerman nog zevenduizend frank aan de staat voor de uitbating van het veer te Baasrode, in 1971 is dit het enige veer die de staat nog verpacht op de Schelde.

Door de dalende overzetgebruikers ongeveer tachtig veergebruikers per dag,  is het nodig om ook dit veer een staatstoelage te geven. In deze periode betaalde een persoon te voet 4 Fr. als het donker is wordt het veergeld met 100 % verhoogd.

Vanaf 1 januari 1972 zijn de jaarlijkse cijns van 7.000 Fr niet meer verschuldigd aan de staat, bij de aanbesteding in 1971 was Van Nuffel Theophiel, de laagste met een bedrag van 784.730 Fr. per jaar.

 

 Veeruitbaters

De veerman Bartholomeus Vernimmen, woonde in 1669 op een driehoekig stuk land in het polderke “De Kille voor Baestrode”.  

veerhuisje kastel - kopie

Uit het Landboek van Klein Brabant.

In 1885 op 30 november is het veer verpacht aan Vertongen F. (ponton)

Het veer is verpacht in 1898 aan Vertongen F. voor 500 franken.

Op 1 januari 1934 werd door weduwe Vertongen – De Clercq, het veer opgezegd.

Van Nuffel Louis,  nam het veer over en begon op 1 februari 1934, hij baatte het veer meer dan drieëntwintig jaar uit tot 23 februari 1957.

Op  24 februari 1957 nam Van Nuffel Theophiel, het veer over van zijn vader.

In de volksmond genoemd Fil, baatte het veer uit tot 31 maart 1978.

De huidige veerman Alfons Daelemans, begon zijn loopbaan als veerman op 1 april 1978.

 

Pontons en veerboten van het veer van Baasrode-Kastel

1885 Ponton

1895 Brabander

1912 Veerpont

1921 Emer of Emmer

1935 Veerpont

1946 motorboot “GILBERTE” eigenaar Van Nuffel Louis, nieuw gebouwd te Boom.

1957 motorboot   ……….. eigenaar Van Nuffel Theophiel

1987  Motorboot “GILMAR”  eigenaar Fons Daelemans

1987 Motorboot “NORE”  eigenaar Fons Daelemans

2004 Motorpont “Maiandros II”  eigenaar Alfons Daelemans

 

 

 

 

De nieuwe veerpont

De overzetponton voor het veer van Baasrode, werd gemaakt bij bootmakerij A. POSCHET te Hamme, Driegoten. De pont is gemaakt in inlandse eikenhout, voor de som van 14.000 Fr, en geleverd aan het veer van Baasrode op 16 augustus 1935. De veerman Van Nuffel Louis, was akkoord om de nieuwe pont te bedienen.

Wegens de slechte staat van de vroegere pont en te grote kosten voor herstelling, werd een nieuwe gebouwd.

Het waren vooral de slachters en handelaars van Baasrode, Lebbeke  en Buggenhout, alsook de landbouwers van Kastel, die aandrongen om een nieuwe pont voor het veer.

ponton baasrode 01

Schaalmodel 1/10 van de ponton van het veer van Baasrode, gemaakt in inlandse eikenhout door Piron P.

muurtje tussen kerk en caf - kopie                        

Na de overstroming van 1928, is een waterkeringsmuur op mans hoogte gebouwd, tussen het Veerhuis en de sacristie van de Kerk,  hierdoor was de toegang naar de veerdam afgesloten van de Dorpstraat, een betonnen trap gaf toegang tot het veer voor voetgangers.

Fietsers, karren en andere voertuigen reden rond langs de kemelberg dit was een open afrit tussen twee  betonmuren langs de voorkant van de kerk naar het veer en de kade.

 

Tekst: Collaert P.

 

Veer Baasrode Kastel 1963a

 

 Het veer van Baasrode-Kastel linkeroever: bouwen van de nieuwe veerdan in 1963, in het midden "Café DE KONGO",
afgebroken bij dijkwerken in 1978, rechts de houten veerdam gebouwd in 1946 en afgebroken in 1965 en op de achtergrond de woning
van de vroegere veerman Vertongen.    
PP

 

Foto's