Zoeken


Het veer van Tielrode en Hamme bestond reeds in de 13de eeuw . Aan het veer werd tol geheven op voorbijvarende  schepen door de heren van Appelsvoorde , die ook het visrecht op de Durme verpachtten.  De gronden,  de overzet- en kilrechten werden in 1786 openbaar verkocht.

Foto's


Tijdens de eerste helft van de 20° eeuw, toen de Durme nog bevaarbaar was,  was er de
beurtdienst  De Durme N.V.  Antwerpen-Hamme,  met stoomboot  die aanlegde te Tielrode.

Het bekendste veer op de Durme,  was vroeger het veer van Tielrode-Hamme (Bunt),  de veerman afkomstig  uit een familie van vissers, Charles Van Bogaert, beter bekend als Den Toeter, heeft gedurende negenenveertig jaar (1925-1974) altijd zijn brood verdient als veerman van Tielrode en café-uitbater van het café  't Veerhuis.  
Zijn zoon Cyriel, heeft hem opgevolgd en kreeg als erfenis de bijnaam “Den jongen Toeter”.  Er bestaan verschillende versies over het ontstaan van de naam den Toeter.
Nadien werd het veer verschillende jaren verwaarloost ook gedeeltelijk door het wegspoelen van een gedeelte van de veerdam aan de kant de Bunt,  begin de jaren 80  besloot de Afdeling  Zeeschelde om het veer van Tielrode te sluiten.  In het belang van het toerisme heeft toen de gemeente Tielrode en Temse,  aangedrongen bij de Afdeling  Zeeschelde op het voortbestaan van het veer.

De huidige veerman Alin Poort, verzorgt het veer sinds 1994, hij vaart dag-in-dag-uit, het hele
jaar door, op het uur en op het halfuur:  van april tot oktober van  8-20u. en van oktober tot
april: 8-18u. geen overzet om 12u30. En de overvaart is gratis.
Sinds de zomer van 1998 is een nieuwe aanlegsteiger aangelegd voor de veerdienst op linkeroever en in 2005 is ook aan de rechteroever kan Hamme, een nieuwe aanlegsteiger geplaatst.
Het veer van Tielrode brengt je over de Durme naar het natuurreservaat “de Schorren van de Durme” ( 24 hectare) in Hamme (Bunt).

 

Foto's