Zoeken

De kerk van Sint-Amands is opvallend vanop de Schelde, al van ver, van beide kanten varend, kun je hem zien. Vanop de Scheldekaai heb je een wijds zicht, want SintAmands ligt op de buitenbocht van de Schelde. Zowel stroomopwaarts, als stroomafwaarts van het centrum vind je een geul.
 
In de de stroomopwaartse liggen jachtjes, de stroomafwaarts markeert het Ebdiep (zie verder). Langs de Schelde, ter hoogte van die geul, liggen Emiel Verhaeren en zijn echtgenote Marthe Massin begraven in een zwarte sarcofaag (M. Massin).
 
Sint-Amands
StAmands is één van de oudste nederzettingen aan de Schelde. Er zijn resten gevonden uit het Neolithicum (4.000 tot 1.600 voor Chr.). Archeologische vondsen wijzen op de Romeinse aanwezigheid in SintAmands. De Romeinen gebruikten de Schelde als vaarweg, maar hadden ook een uitgebreid wegennet met veerdiensten over de Schelde. 
In het dorp is een gloednieuw Verhaerenmuseum gebouwd. Een standbeeld van Verhaeren vinden we terug op de Scheldekaai.
Emile Verhaeren werd in SintAmands geboren in 1850. Binnen de Franstalige literatuur neemt hij een belangrijke plaats in als dichter. Hij heeft de Schelde en het Scheldelandschap vereeuwigd in Franse gedichten. Aan de loopbrug naar de veerdienst staat een beeld "De Veerman" ("Le passeur d'eau"), gebeeldhouwd naar één van zijn gedichten.
 
Veerdienst
SintAmands was een knooppunt van 2 heirbanen) Het veer) werd slechts opgericht in 1867 op verzoek van SintAmands. De gemeente Moerzeke was niet zo enthousiast, zij konden met het veer naar Baasrode, Mariekerke en Weert. De uitbating begon in 1872.
 
Op de LO t.h.v. het veer (Kastel) liggen slikken en schorrengebieden van het erkend natuurreservaat "SintAmandsschoor" (9 ha, 6 ha eigendom Vogelbescherming Vlaanderen vzw). 
De vorming van het schoor begon op het einde van de 17de eeuw door rivierafzettingen op de bolle oever. Het doel van het beheer is om voldoende riet en dotterbloemen te hebben en een verjonging van de grienden. Achter de dijk, landinwaarts, ligt "Het Zwijn".
Tussen Mariekerke en SintAmands ligt op de RO het Ebdiep. Dit is een geul, afgedamd langs één toegang door Afdeling Zeeschelde van AWZ en nu dichtgeslibd. Vroeger lag de vaargeul langs deze nu gedichte geul (nog te herkennen als de provinciegrens op de stafkaart). Die vaargeul is nu helemaal verland en sinds 2 jaar eigendom van de Afdeling Natuur (AMINAL). Nu bevaart met `t Scheer", een scheer is een ondiepte stroomafwaarts van een plaat