Zoeken

Het veer Hamme Driegoten – Bornem Weert

Het veer Driegoten-Weert wordt al vermeld in 1308. Het verbindt Driegoten in Hamme en de Weert in Bornem.
In 1877 werd het veer bij een openbare verpachting (Lot 10) toegewezen voor de som van dertig franken aan Joannus Servaris, landbouwer uit Hamme.

Foto's

Op 28 december 1885, is ten stadhuize te Dendermonde overgegaan tot verpachting van de veren op de Schelde en de Durme, waaronder ook Het veer van Hamme, de 3 Goten, te beginnen op 1 januari 1886. De verpachting werd toegewezen aan de vorige veerman Joannus Servaris.
Het veer Driegoten-Weert, was tijdens de eerste Wereldoorlog door de Duitsers opgegeven door de grote smokkelactiviteiten tussen de beide oevers en werd maar in 1922 weer opengesteld.
1941 Leveren van een overzetboot van 6,50 m lengte, prijs 9.300 Fr. voor het veer van Driegoten, gebouwd uit inlandse eik door H. Poschet uit Temse.
In 1942 werd het veer uitgebaat door Dhr. Haen G. uit Hamme, in 1946 is De Pauw Frans uit de Weert (Bornem) begonnen bij G. Haen, als hulpveerman en heeft later het veer overgenomen.
De Pauw Frans baatte het veer van Driegoten - Weert 37 jaar uit tot in 1983. Het veer werd in 1983 aanbesteed en toegewezen aan de laagst biedende Etienne Meys, deze veerman overleed op 4 augustus 1990 op een leeftijd van 38 jaar.
Het veer is toen bijna een jaar verzekerd door werklieden van de onderhoudsaannemer “De Brandt D”. uit Baasrode. Nadien heeft de aannemer “DAMAN” uit Sint-Amands, het veer van Driegoten uitgebaat, Johny Ilegems heeft vier jaar en drie maanden als schipper het veer voor “DAMAN” verzekerd, na het neerleggen van de boeken van “DAMAN”, heeft Johny Ilegems het veer op zijn naam overgenomen.
De veerman Johny Ilegems, heeft het veer van 15 augustus 1991 tot 1 juni 2014 uitgebaat, zijnde bijna 23 jaar.

Paul Piron

Foto's