Zoeken


Container in de Schelde te Dendermonde.

Op donderdag 07 juli 2005 was het motorschip “Were Di “afvarende tussen Gent en Antwerpen.

 


Ter hoogte van de brug en spoorwegbrug te Dendermonde raakt één van de bovenste lege containers (deel van de totale vracht containers) de onderste ligger van de spoorwegbrug. De container is langs de achterzijde van het schip onder de wegbrug in het water gevallen een korte tijd blijven drijven, en dan gezonken.
De Container werd toen gelokaliseerd opwaarts de spoor- en wegbrug van Dendermonde  ter hoogte van de steiger van de “Scaldis I “ waar hij is gezonken in het midden van rivier.

                        

foto tekst 01

                Container was hier gezonken en nadien gaan drijven.

 

                   foto tekst 02  
                  Vaartuigen gestart met zoekwerken naar container.

 

Door de sterke stroming van  eb is de container naar afwaarts gedreven tegen het linker opwaartse betonnen brugpeiler aanbotste en terug in de diepte verdween.

Vijf dagen later op dinsdag 12.07.2005 werd met behulp van nieuwe en aangepaste sonar een voorwerp gelokaliseerd, die duidelijk de container aangaf, bij lage tij werd de container geborgen op de “Noord West”.

 

Foto's

PP