Zoeken

Deel 6 tussen Baasrode en Sint Amands


De Steiger van Driehuizen  Scheepvaartmuseum Baasrode     De oude briel te Baasrode         Buggenhout    Dijkwerken Van Landegem-Sint-Amands    Veer van Sint-Amands naar Kastel     Dijkwerken Wal Zwijn in Kastel.  De Fles

 

 

RECHTEROEVER
Schelde vormt nog steeds de grens tussen Dendermonde (Baasrode) en Hamme (Moerzeke).
De Schelde speelde in de geschiedenis van Baasrode gezien zijn bijzondere ligging een grote rol,
Zeilschepen zeilde in die periode in een tij van Antwerpen tot Baasrode met hun vrachten,
meestal bestaand uit vis. In Baasrode zijn, net zoals in Mariekerke, nog families actief in de vishandel,
dit is een overblijfsel van toen.


1 deel 62 deel 6
Palingbotters aan de Driehuizen te BaasrodeHet Veer van Baasrode
De veerdienst tussen Baasrode (RO) en Kastel (LO) bestond reeds in de zeer vroege Middeleeuwen
(vermeld in 1296), volgens sommige bronnen zelfs al sinds de Romeinse tijd.
In de Spaanse tijd (rond 1600) verhuisde het veer meer stroomafwaarts naar de Briel.
Later kwam het veer terug naar Baasrode op de plaats waar het nu nog gevestigd is.
Dit veer werd druk gebruikt want veel mensen van Moerzeke en Kastel kwamen in Baasrode werken.

In die tijd werkte het veer dag en nacht. 3 deel 6 19994 deel 6  27 juli 2018
          Het veer van Baasrode in 1999 en 2018  

                                                                          
5 deel 6  4 september 20126 deel 6  3 augustus 1914

Nu zijn de veren vooral toeristisch, veel fietsers en wandelaars maken er gebruik van.De Kerk van Baasrode

 7 deel 6  5 mei 20138 deel 6  01 augustus 2019 (3)

De plaats van de veerdienst is aan Baasroodse kant gemakkelijk te herkennen: ze ligt ter hoogte van de kerk,
die vlak langs de Schelde ligt. De toren van de SintUrsmaruskerk (16 de eeuw) heeft een peervormige spits.Dijkwerken te Baasrode


9 deel 6 dijkwerken 198410 deel 6 dijkwerken 2002 (2)
De St-Ursmarusstraat te Baasrode in 1982 en 2019, op de achtergrond de SintUrsmaruskerk.

11 deel 6 dijkwerken 1986 (1)12 deel 6 dijkwerken 1986 (3)
13 deel 6 198614 deel 6 1986
15 deel 6 198616 deel 6 2002
2002 Afbraak woningen en bouwen damwand met wandelweg thv van de Kerk. PVBA De Brandt.In de loop der jaren zijn verschillende dijkwerken uitgevoerd in Baasrode.


1936 Bouwen betonnen muur op eigendommen van H.H. Savoir-Van Praet O. Coppieters H  
 en armbestuur Baasrode.
1968 Dijkversterkingen  R.O. afw het veer, voor een bedrag van    1.443.900 Bfr. aannemer G. Daman
1968 Dijkversterkingen  R.O. thv Scheepswerf Van Praet-Dansaert. 1.234.703Bfr.  Fr. Veyt & Zonen P.V.B.A.
1976 Dijkversterking Perceel1.   23.786.977 Bfr.  Aann.: Andredco
1976 Dijkversterkingen prof. 1-25.     5.418.909 Bfr.    De Brandt
1976 Dijkversterkingen prof. 28-59.   14.900.184 Bfr.     Dumon & Van der Vin
1976 Dijkversterkingen prof. 63-92, 60-62   11.618.465 Bfr.   NV. Dumon & Van der Vin
1976 Dijkversterking prof.63-92 (2 bundels A en B)  De Brandt
1977 Dijkversterking ter hoogte van de fabriek Lever.   8.282.328 Bfrf.    NV. Ghent Dredging
1978 Dijkversterkingen R.O. opw de kerk Sigmakaai, bouwen damwand,  19.272.530 Bfr.  NV. Andredco
1978 Dijkversterkingen thv de kerk.     2.406.130 Bfr.    P.V.B.A. De Brandt
1978 Bouwen waterkering thv scheepswerf Van Praet-Dansaert.        PVBA De Brandt
1978 Afsluiten van de kil te Baasrode. Bestek C4/1115    
2002 Bouwen damwand met wandelweg thv van de Kerk. PVBA De Brandt.


De Steiger aan Driehuizen


In 1975 werden de werken aangevat voor de bouw van een nieuwe Steiger aan Driehuizen te Baasrode,
de werken werden aanbesteed in 1974 Bestek C4/74 H21 voor een bedrag van      5.633.292 Bfr.Ond. L. De Wilde.


17 deel 618 deel 6 2002
1979                                                                                                                                                                                       2002
19 deel 6 200320 deel 6 1987
2003                                                                                                                                                                                         1997
De Scheepsbouw van BaasrodeVan die wachttijden maakten de scheepsherstellers gebruik om werken uit te voeren aan het schip.
Later kwamen er vier scheepswerven (één op de Ouden Briel en drie te Baasrode).
De geschiedenis van de Baasroodse scheepsbouw begint bij Daniël Van Damme die overleed in 1767.
Zijn dochter Maria-Anna huwde de meester-scheepsbouwer Emmanuel De Landtsheer.  
In 1851 stelde Van Damme 129 arbeiders te werk, ook werden er toen de grootste koopvaardijschepen
van België gebouwd, waaronder de "Leopold I-er".
Van Damme bouwde vanaf dan nog hoofdzakelijk binnenschepen.
In 1894 werd de stap van de houtbouw naar de ijzerbouw gezet.
Na de Eerste Wereldoorlog nam Gaston Van Damme de zaken over.
Van Praet-Dansaert kwam er na het overlijden van Petrus-Joannes Van Praet, waardoor de werf overging
naar zijn weduwe Joanne Dansaert. Ook bij Van Praet schakelde men rond 1875 over op ijzeren
binnenschepen. In  1972 liep het laatste nieuw schip van stapel en in 1986 stopte de scheepsbouwactiviteit
bij Van Praet-Dansaert. Etienne Bosman draagt zoals bepaald in het opgemaakt testament de scheepswerf
terug over aan Robert Van Praet, welke eigenaar is van de scheepswerf, nadien sluit de scheepswerf
definitief de deuren. Baasrode was een industrietak armer en beetekende ook het einde van eeuwen
scheepsbouw in Baasrode.
De scheepswerf werd door de het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen aangekocht en in 1993  
beschermd tot een erfgoedsite voor varend erfgoed.
Van dat laatste bedrijf zijn de gebouwen en de machines nog intact. Die oude glorietijd herleeft in het scheepvaartmuseum.
Zeker een bezoek waard.21 deel 6  198522 deel 6  1985
23 deel 6  198524 deel 6  1982

De scheepswerfen van Baasrode trokken andere nijverheidstakkan aan.Scheepvaartmuseum Baasrode


In 1980 werd de vzw Scheepsvaartmuseum Baasrode opgericht.  
De scheepswerven in Baasrode zijn eigendom van het provinciebestuur sinds 1993. Ze worden uitgebouwd tot een levendige erfgoedsite die je kan bezoeken.
In de voormalige woning van eigenaar Van Damme (1830) doet dit levendige museum het verhaal van deze belangrijke nijverheid.
Behalve de traditionele bouw van houten en metalen schepen, met tientallen (half)modellen en constructieplannen, belicht het ook het leven van de scheepsbouwers zelf.
Tal van materiële relicten vormen samen een belangrijke industrieel-archeologische collectie: een atelierinrichting, het bedrijfsarchief, fotomateriaal, getuigenissen.
Hierdoor komt het arbeidersleven op de werf scherp in beeld.


 27 deel 6  201928 deel 6  2019
Scheepvaartmuseum
9200 Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137
Oost-Vlaanderen
+32 (0)52 34 30 34

www.scheepvaartmuseumbaasrode.beBaasroodse Watersport Vereniging

29 deel 6 Club Baasrode 196630 deel 6   1997
1966                                                                                                                                                       1997
31 deel 6  201932 deel 6  2019

2019                                                                                                                                                   2019
Baasroodse Watersport Vereniging werd opgericht in 1961.R.O. Baasrode. Had tot enkele jaren terug redelijk wat industrie, waaronder Union Lever, OLA, Jacky, Nestlé, sierbeton, bouwstoffen, granen, kolen enz.
De laatste twintig jaar heeft deze KMO-zone stelselmatig veranderingen ondergaan.


33 deel 6 Baasrode transport (1)34 deel 6 Baasrode transport
Het begin van de Fabriekstraat en Briel,  de transportband van P Vermylen & fils, vroeger en 2017


35 deel 636 deel 6
2019  De rocker logistics nv                                                                                                                                 1977 De totaal inhoud van de silo bedroeg  25.200m³De oude Briel te Baasrode


Het gebied Oude Briel in Baasrode zal worden omgevormd tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein.
In 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de provincie Oost-Vlaanderen,
De Vlaamse Waterweg nv en de POM Oost-Vlaanderen.
Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.
In 2018 is het project Oude Briel vervangen door de naam ‘Project Briel’.


37 deel 6  200338 deel 6 
Het terrein van De Saert in 2003 en 2019             

                    
39 deel 6  201340 deel 6 
2013                                                                                                                                                                           2019

Olieoverslag De Saert, gebeurt met aanvoer per schip.


41 deel 6  200442 deel 6
2004                                                                                                                                                                               2018

43 deel 6  201444 deel 6  2019
2014                                                                                                                                                                    2019
Baasroodse kant wordt afgesloten door het veevoederbedrijf INVE voeders Lambert.


45 deel 6  201946 deel 6  2019
 2019                                                                                                                                                                      2019Buggenhout


Een uitloper van de gemeentegrens van Buggenhout, al is het over een korte lengte, aan de Schelde te grenzen.
Destijds van belang voor de watergebonden industrie.

Op de Ouden Briel juist op de grens met St-Amands  was in de eerste helft van de 20ste een moderne scheepswerf.
Deze werf heeft zowel een langshelling als een dwarshelling met wagens die via elektrische takels bediend worden.
Dit  is de enige werf in Baasrode die gebruik maakt van een dwarshelling met wagens.
Deze moderne scheepswerf legt in 1972 de boeken neer.
De firma De Meester actief in beton en wegenbouw koopt de scheepswerf.
Omstreeks 1980 werd de ondertussen gesloopte scheepswerf doorverkocht aan Leievoeders,
deze bouwden nieuwe silo’s en een transportband om schepen te lossen vanuit de Schelde.
In 1978 werd de dijk gebouwd thv de vroeg Scheepswerf V.Landegem door de aannemer De Brandt
Bestek C4/79C74 hiermed werd de aansluiting gemaakt tussen de Oude Briel en de Kuitegemstraat.
In 2014 werd begonnen met sloop van de transportband en silo’s van Leievoeders.

47 deel 6  201448 deel 6  2013
De losinstallatie met transportband van uit de Schelde naar de silo’s in 2013.

49 deel 6  2014 50 deel 6  2014
Op de foto’s van 24 juli 2014 is de afbraak reeds te zien van de silo’s.


51 deel 652 deel 6                 
Foto 2019


De terreinen van de vroeger scheepswerf is nu eigendom van de Brouwerij Bosteels, en staan vol met kratten bier
van Tripel Karmeliet.Dijkwerken Van Landegem-Sint-Amands


In 1998 werden dijkwerken uitgevoerd vanaf Sapfia langs Oude en Nieuwe Schooren te St-Amands tot Kuitegemstraat.  Bestek C4/83G9853 deel 6 landegem Sapfia (5)54 deel 6 dijkw van landegem Sapfia 
55 deel 6 dijkw van landegem Sapfia56 deel 6 dijkw van landegem Sapfia (3)
57 deel 6 dijkw van landegem Sapfia58 deel 6 dijkw van landegem Sapfia
1998                                                                                                                     2019 thv. Restaurant Den Amandus

59 deel 6 Sapfia60 deel 6

De steiger van de Sapfia. In 1965 sloot het bedrijf definitief haar deuren.Sint-Amands
StAmands is één van de oudste nederzettingen aan de Schelde. Er zijn resten gevonden uit het Neolithicum (4.000 tot 1.600 voor Chr.).
Archeologische vondsen wijzen op de Romeinse aanwezigheid in SintAmands. De Romeinen gebruikten de Schelde als vaarweg,
maar hadden ook een uitgebreid wegennet met veerdiensten over de Schelde. SintAmands was een knooppunt van 2 heirbanen)
Het veer werd slechts opgericht in 1867 op verzoek van SintAmands. De uitbating begon in 1872.
De gemeente Moerzeke was niet zo enthousiast.Veer van Sint-Amands naar KastelAan de loopbrug naar de veerdienst staat een beeld "De Veerman" ("Le passeur d'eau"),
gebeeldhouwd naar één van zijn gedichten.61 deel 6 5 juni 200362 deel 6
12 maart 2008                                                                                                                                                            12 maart 2008
63 dfeel 6 8 aug 200664 deel 6   
5 juni 2003                                                                                                                                                                        5 juni 2003
65 deel 666 deel 6
          27 febuari 2002                                                                                                                                                          2002    

                 

De kerk van Sint-Amands is opvallend vanop de Schelde, al van ver, van beide kanten varend, kun je hem zien.67 deel 6 12 maart 200868 deel 6  12 maart 2008
27 februari 2008                                                                                                                                               27 februari 2008
69 deel 670 deel 6
29 juli 2013                                                                                                                                                                        29 juli 2013    
71 deel 6  195472 deel 6  1954

De Kaai van Sint-Amands in 1954 en de toegang naar hetgraf Emle Verhaeren.

73 deel 6  198474 deel 6
1984                                                                                                                                                                                         1992    
75 deel 6  05 maart 200976 deel 6  29 juli 2013
2009                                                                                                                                                                                               2013
77 deel 678 deel 6
2019                                                                                                                                                                                           2019


    
Emile Verhaeren werd in SintAmands geboren in 1850. Binnen de Franstalige literatuur neemt hij een belangrijke plaats in als dichter.
Hij heeft de Schelde en het Scheldelandschap vereeuwigd in Franse gedichten.
Langs de Schelde, ter hoogte van die geul, liggen Emiel Verhaeren en zijn echtgenote Marthe Massin begraven in een zwarte sarcofaag (M. Massin)
Gemeentegrens Sint-Amands – Bornem

Tussen Mariekerke en SintAmands ligt op de RO het Ebdiep.
Dit is een geul, afgedamd langs één toegang door Afdeling Zeeschelde van AWZ en nu dichtgeslibd.
Vroeger lag de vaargeul langs deze nu gedichte geul (nog te herkennen als de provinciegrens op de stafkaart).
Die vaargeul is nu helemaal verland en sinds 2 jaar eigendom van de Afdeling Natuur (AMINAL).
Nu bevaart met `t Scheer", een scheer is een ondiepte stroomafwaarts van een plaat.

Vlak stroomafwaarts van StAmands ligt Mariekerke (Bornem), een dorp van Scheldevissers.
Naast paling werd ook spiering, meivis, zalm, steur, ... gevangen.
Vissen worden er niet meer gevangen, maar het dorp is nog een 'belangrijk centrum van vishandel.
De palingrestaurants zijn er nog wel. De paling wordt nu ingevoerd uit Denemarken, Nederland en de USA.

Linkeroever vanaf  het Veer Baasrode – Kastel tot het veer Sint-Amands-MoerzekeAfwaarts het veer op linkeroever licht het Achterste Broek voor Baasrode.
In 2013 werd hier begonnen met de aanleg van een zandwinnings gebied, voor de aanleggen
van de gecontroleerde overstromingsgebieden.79 deel 6  201380 deel 6  2013
2013                                                                                                                                                                                    2013
81 deel 6 Achterste Broek 201482 deel 6  2014
     2014                                                                                                                                                    2014 Aanvoer van het zand gebeurde over het water.
83 deel 6  201484 deel 6  2014
2014 Het opgespoten zand ongeveer 220.000 kubieke meter, is afkomstig van de baggerwerken in de
Durme en zal dienen als bouwstof voor de nieuwe ringdijk rond het overstromingsgebied.


 
Dijkwerken Wal Zwijn in Kastel.

 


Op de informatie vergadering van 19 oktober 2010 Vlassenbroek-Wal-Zwijn,
werden de plannen voorgelegd voor het aanleggen van één gecontroleerd overstromingsgebied van 170 hectare,
Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn, te Hamme-Moerzeke, deze moet de regio Hamme, beschermen tegen overstromingen.  
In 2013 werd begonnen de aanleg van het zandwinningsgebied in ’t achterste broek voor Baasrode te Kastel.  
In het najaar van 2015 werden de werken aanbesteed voor de aanleg van de ringdijk.  
In 2016 werden de grondwerken aangevat voor de bouw van de ringdijk, deze werken zouden voltooid zijn in 2020.
Tussen 2020 en 2023 zouden de twee uitwateringssluizen worden gebouwd en ook de overloopdijk worden aangelegd.
De aannemer Herbosch-Kiere, is bezig met de aanleg van de ringdijk, rond De Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn,85 deel 6 201986 deel 6 2019
87 deel 6  201988 deel 6 2019
De uitheemse populieren aangeplant door menselijke ingrepen zijn gekapt om plaats te maken voor slikken en schorren.
89 deel 6  Grote wal 201990 deel 6  Grote wal 2019
Het zand dat op verschillende plaatsen is opgeslagen wordt met zwaar materiaal getransporteerd naar de plaats waar de nieuwe ringdijk in aanbouw is. (Foto’s 2019)

Voor meer inlichtingen www.sigmaplan.beDe Fles


Op de linkeroever 300 meter stroomafwaarts van het veer Baasrode - Kastel, ligt een klein schoor "De Fles"
(eigendom afdeling Zeeschelde AWZ beheer door Vogelbescherming Vlaanderen vzw).
Oorspronkelijk lag op de plaats van het schor een "wiel". Wielen zijn littekens van een dijkbreuk.
Door de kracht van het stromende water werd over een breedte van 120 meter de dijk diep uitgespoeld.  
Omdat de dijkbreuk moeilijk te dichten was, werd na de stormvloed van 12 maart 1906 een dijk gebouwd rond het wiel verder landinwaarts.
Het wiel kwam daardoor buitendijks te liggen en ontwikkelde langzaam tot een schor van 1,5 ha.
De herstellingswerken werden uitgevoerd door Charels en Ritte en waren pas na 6 maanden voltooid,
de totale kostprijs bedroeg 222.120 fr.
In het Grootbroek en tegenover het veer van Mariekerke en in de Blanqaert waren toen ook bressen geslagen
na de stormvloed van 1906.


91.deel 6 Achterste Broek 2014
De dijk gebouwd rond “De Fles” na de overstroming van 1906 vormt een opvallende lus. Foto 2014


De Grote Schoren (LO Kastel) is een uitgestrekt zoetwaterschor met in totaal een oppervlakte van 50 ha.
De vorming van de Grote Schoren begon reeds in 1600. Steeds nieuwe dijken werden aangelegd.
Het nieuwe "land" werd eerst gebruikt als weide, later als akkerland. Vroeger waren de Grote Schoren landbouwgrond
met een zomerdijk. In de winter werd de zomerdijk doorgestoken zodat vruchtbaar Scheldeslib werd afgezet
op de grond. Het deel met de zomerdijk mag bij hoge waterstanden overstromen: een gecontroleerd overstromingsgebied.
De hogere Sigmaplan dijk (sigmahoogte) ligt verder landinwaarts.
In 1984 werd de Grote Schore als landschap geklasseerd.
Eén van de mooiste geulen “De Walsekil” werd zonder toelating door de landbouwer die toen de Grote Schoren bewerkte opgevuld.92 deel 693 deel 6De Walsekil, was gelegen tussen de Grote en de Kleine Wal en werd vroeger veel gebruikt voor de afwatering van van de Grote Wal, via de Grote Walse Sluis, de toegangweg naar de kil was langs de  “Oude Watschen Dijck”,
uit het Landboek Van Klein Brabant.
De twee foto’s zijn genomen bij het begin van de aanvulling van de kil omstreeks 1983.
Op de achtergrond van deze foto zijn de woningen te zien van de Kuitegemstraat te Buggenhout,
op foto 2 is de betonkesp te zien begin Kleine Wal.


Op de linkeroever t.h.v. het veer (Kastel) liggen slikken en schorrengebieden van het erkend natuurreservaat "SintAmandsschoor" (9 ha, 6 ha eigendom Vogelbescherming Vlaanderen vzw).
De vorming van het schoor begon op het einde van de 17de eeuw door rivierafzettingen op de bolle oever.

Achter de dijk, landinwaarts, ligt "Het Zwijn".De toegangsweg naar het vroegere veer tegenover Sint-Amands.

94 deel 6 25 maart 200295 deel 6 5 juni 2003 

 96 deel 6  29 julie 201397 deel 6  25 maart 2002
      
  98 deel 6  29 julie 201399 deel 6   27 maart 2002


Vanaf 1 oktober 2015 is de veerdienst veranderd, van twee vroegere veerdiensten op linkeroever
Sint Amands Moerzeke en Mariekerke-Moerzeke, zal nog één veersteiger worden bediend, deze van de nieuwe steiger tegenover Mariekerke. De reden voor het stopzetten van het veer tegenover St-Amands is de aangroeiende zandplaat die het varen dagelijks belemmerde bij laag water. Het is nu een driehoeksveer één veerboot die vertrekt vanuit Moerzeke-Kastel en afwisselend naar Sint-Amands en Mariekerke vaart.

Nog wat inlichtingen over Dijkbreuken en Dijkwerken.


                         100 deel 6 kaart overstromingen grootDijkbreuken op linkeroever te Hamme Moerzke-Kastel door de jaren heen.
Van Schellebelle tot de Durme, waren 116 bressen en afschuivingen geteld bij de overstroming van 1/02/1953.

Werken uitgevoerd tussen Baasrode en Sint-Amands op linker en rechteroever.
1886    Verbeteringswerken St-Amands
1902    Kallibreringswerken te St-Amands    Charels |& Ritte
1908    Bouwen van Kaaimuur in Timmerwerk te Sint-Amands    Daelemans J.
1927    Hernieuwen gemeentekaai te St-Amands 1927-1951
1936    Indijken Sint-Amands        Daelemans J.
1938    dijkversterking L.O. Moerzeke
1943    aanleggen kribben, planten meerpalen Moerzeke
1945    dijkversterking Grootenwalpolder
1947    Bouwen Nieuwe steiger        Daman G.
1948    Baggerwerken Sint-Amands (1948-1950)      S.G. De Dragage
1949    dijkversterking Buggenhout dossier Oude Briel De Brandt        
1951    dijkversterking Oude en Nieuwe Schorren Van Praet
1952    ophogen weg graf Verhaeren     De Bruyne J.            
1953    aanspuiting wiel Grote Walpolder Hydroter                 
1953    doorbraken                
1955    Bouwen nieuwe steiger voor het veer Sint-Amands     C. Van Praet    
1959    Verschillende dijkversterkingen te St-Amands        
1959    dijkversterking Moerzeke-Hamme De Brandt
1960    nieuwe veersteiger Baasrode L.O.
1960    dijkversterking Hoog Castel Moerzeke
1963    Herstelling talud toegangsweg grafmonument Em. Verhaeren te St-Amands  Daman G.
1964     Dijkversterkingen Oude en Nieuwe Schorren
1966    bouwen van een nieuwe sluis op de buurtwaterloop S.056 te Baasrode bestek C4/639    
1967    dijkversterking polder Baer en Aubroek Berlare                 
1967    verbouwingswerken kaai St-Amands                
1967    eindstaat dijkversterking polder  Grootbroek Moerzeke                
1968    dijkverst. scheepswerf V.P.D.Baasrode Bestek C4/275 Fr.Veyt en Zonen PVBA
1968     dijkversterking opwaarts kaai te St-Amands                 
1968    dijkversterking afwaarts het veer  P.V.B.A. Veyt + plan    bestek C4/273        
1969    dijkversterking L.O. Moerzeke                
1969    dijkversterking thv oprit veer St-Amands-Moerzeke te Moerzeke  bestek C4/671 Van Wijnen
1970    dijkversterking Buggenhout     bestek C4/688
1970    bouwen van een nieuwe steiger Moerzeke De Blende   bestek C4/671        
1972    dijkversterking afw. weg fabrieksteiger Sapfia St-Amands. in polder Oude en nieuwe schorren
1973    dijkversterking afwaarts veer Moerzeke-Baasrode te Moerzeke-Castel    
1975    Bouwen uitwateringssluis & persleiding St-Amands Bestek C4/75D9  De Blende
1975    Bouwen steiger van Baasrode Bestek C4/74H21 Ond L. De Wilde
1976    dijkversterking Baasrode Van De Cloot                
1976    dijkversterking L.O. Kleine Wal-Lippenbroek Moerzeke                
1976    dijkversterking Baasrode R.O. profiel 1-25     C4/76C26 De Brandt
1976    dijkversterking Baasrode R.O. profiel 28-59  bestek C4/70d28  Dumon & Van der Vin
1976    dijkversterking aan de kerk Baasrode lot 1                
1976    versterkingswerken Baasrode lot 2                
1976    dijkversterking L.O. Kleine Wal Lippenbroek te Moerzeke lot 1 NV Van Der Cruyssen
1976    bouwen nieuwe veersteiger Mariekerke    bestek C4/76f10 N.V. Vanderstraaten
1977    dijkversterking St-Amands afw Sapfia tot Kaai bestek C4/77e41 De Bruyne
1977    dijkversterking Union Lever tot Seghers Voeding profiel 63-92 bestek C4/77a50 De Brandt
1977    dijkversterking R.O. afwaarts St-Amands naar Mariekerke Bestek C4/77a86  NV.J.De Cock
1977    Dijkwerken afw. veer van Baasrode te Moerzeke Bestek C4/78I51  NV Ghent Dredging
1978    dijkversterking. Baasrode ter hoogte Union Lever profiel 60-62 bestek C4/77e30 Ghent Dredging
1978    Dijkversterkingen L.O. te Moezeke Castel Bestek C4/78 I 358 Tijd ver Ghent Dreging & Ballast
1978    Dijkverst. Sigmakaai, bouwen damwand en opzetten gronddijk NV Andredco                                                                    
1978    bouwen dijk te Buggenhout thv vroeg Scheepswerf V.Landegem Bestek C4/79C74 De Brandt
1983    Damplanken geslagen voor kaai De Brandt        
1985    Dijkversterkingen thv. De kerk van Baasrode Bestek C4/83H96  P.V.B.A. De Brandt7
1985    Bouwen waterkering thv. scheepswerf Van Praet-Dansaert Bestek C4/83G56 PVBA De Brandt
1988    Kerk- Scheepswerf plaatsen ankers in damwand. Smet uit Dessel
1986    Afsluiten Kil van Baasrode Bestek C4/1115
1989    Dijkversterkingen opw. Kaai St-Amands Bestek C4/89C51 Dredging International NV
1998    Oude en nieuwe schoren te Sint Amands
2002    Bouwen damwand met wandelweg thv van de Kerk.  P.V.B.A. De Brandt.
2009    Ophogen graf Verhaeren        N.V. Roegiers

Meer in volgende Deel 7 tussen Sint-Amands en Temse.