Zoeken

De Schelde Tussen Gentbrugge en de brug van Melle.    (Deel 1)

 

 

foto 01
De Schelde boven de sluis in Gentbrugge, in lang vervlogen tijden.

 

Stroomafwaarts Gent (Gentbrugge) staat de Schelde in open verbinding met de zee, en ondergaat ze daarvan enige invloed.
De getijden dringen namelijk door tot tegen Gent, waar ze tegengehouden worden door de stuw en de schutsluis van Gentbrugge.
Vanaf hier wordt de Schelde “Zeeschelde” genoemd.
De schutsluis die nog tot in 1974 gebruikt werd voor de scheepvaart en waar de schepen vanuit Gent geschut of versast werden naar de Zeeschelde.
Het verschil tussen eb en vloed (laagste en hoogste waterstand; L.W. en H.W.) is hier ongeveer 2 meter.
Bij L.W. is de Zeeschelde hier als gevolg van de steeds toenemende verzanding, nog maar een klein beekje.
Bij elk opkomende tij (vloed) wordt hier telkens een dunne laag zand en slib afgezet.
Het traject van de Schelde tussen Melle en Gentbrugge is vrijwel volledig dichtgeslibd.
Na de loskoppeling van het bovendebiet in 1969 en vervolgens het sluiten van de schutsluis te
Gentbrugge in 1982 werden er immers geen onderhoudsbaggerwerken meer uitgevoerd.

 

foto 02
Opwaarts de stuw en sluis van Gentbrugge

foto 03
Opwaarts de stuw en sluis van Gentbrugge

foto 04

 

foto 05
De schutsluis van Gentbrugge

 

foto 06
De uitwatering van de stuw in de Schelde

foto 07

 

foto 08
De Schelde voor de sluis en de stuw van Gentbrugge bij hoogwater.
Omdat er vanuit Gent zelf geen scheepvaart meer mogelijk is naar de Schelde, is het verboden te varen op het traject tussen Gentbruggen en de Melle.
Als gevolg van het ontbreken van bovendebiet slibt deze arm stelselmatig dicht.  Deze arm is wel nog van belang voor de afvoer van het oppervlakte- en gezuiverd rioolwater van een deel van het Gentse en dient als buffering bij stormtij en voor waswater vanuit de Bovenschelde

foto 09foto 10

De uitwatering van de stuw in de Schelde en afwaarts Gentbruggebrug (2004)

 

foto 11
De brug tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge in de oorlogsjaren tussen 1940-1945, deze brug is afgebroken in 1949,
door de aannemer Fa. Hydroter P.V.B.A. voor een bedrag van 519.842 fr.

 

foto 12foto 13                                 
                             De werken voor de bouw van de brug tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge  zijn aangevangen in 1947 en waren voltooid in 1950,
                                                       het totaal bedrag voor de bouw van de brug bedroeg 14.808.889 fr.

 

foto 14foto 15
De Schelde afwaarts Gentbruggebrug

Tussen 1870 en 1875 is een rechtrekking uitgevoerd tussen de sluis van Gentbrugge en de brug van Melle, door de aannemer Charels & Ritte.

 

foto 16
Tegenaan de dijk staat ter hoogte van de Drie Lindekens, de herberg “ ’t Schippershuis. ”

 

foto 17
Door de aanslibbing van de Schelde is een uniek natuurgebied ontstaan voor alle watervogelsoorten.

 

foto 18
De E17-brug te Gentbrugge,ingebruikname 1970

 

foto 19
Overstromingen van 1999 “ De brug van de E17”

 

foto 20
Op de R.O. in Melle, staat een restaurant dat aanvankelijk als landhuis gebouwd werd.
Het gebouw heeft een opvallend torentje en heeft een aparte bouwstijl.
Tussen Melle (R.O.) en Heusden (L.O.) was vroeger een voetveer, het voetveer is in 1869 vervangen door een draaibrug.
Deze brug werd op 8 oktober 1914 opgeblazen door het terugtrekkende Belgische leger.

 

foto 21
Deze draaibrug van Heusden is in 1944 gedynamiteerd door de terugtrekkende Duitsers.

 

foto 22
In 1945 is deze noodbrug gebouwd over de Schelde in Heusden, en In 1960 afgebroken.

 

foto 23
De bouw van de huidige vaste brug dateert van 1955,  
in 1958 werden de nieuwe toegangswegen van de brug aangelegd en in 1959 in gebruik genomen.
De totaal prijs bedroeg 21.631.110 fr

foto 24foto 25
                                                                         De brug over de Schelde, of beter bekend als de brug van Heusden.
                                     Op de oude bruggehoofden van de eerste Scheldebrug werd in 1987 een ijzeren noodbrug aangebracht van het type Baileybrug uit W.O. II,  
                                                   voor uitzonderlijk plaatselijk verkeer, tijdens de grote herstellingswerken aan de Scheldebrug.

 

foto 26

 

foto 27
Van Heusdendorp liep de weg voorheen "Pontweg" geheten naar het Scheldeveer van Heusden-Melle, het huis van de vroegere
brugwachter staat nog steeds op linkeroever.

 

foto 28
Op deze woning staat in de blauwe harsteen gebeiteld in het Nederland en het Frans het opschrift:
    HEUSDEN  
BRUGDRAAIER  PONTIER

 

foto 29

 

foto 30

De brug van Heusden
De brug van Heusden tijdens de periode van de overstroming van december 1999.

 

foto 31foto 32
Door en het optreden op 27 en 28 december 1999 van de hoogwaterstanden in de Schelde van cota 7,10 TAW. te Gentbrugge, werden drie grote en verschillende kleine bressen geslagen in de
dijk op rechteroever afwaart de brug van Heusden.

 

foto 33

 

 


foto 34
Het maken van de dijk op linkeroever afwaart de brug van Heusden.

 

foto 35
De brug van de R4-expresweg, die deel uitmaakt van de ring rond Gent.
Ze verbindt de E17 met de E40 en de Gentse haven, de brug werd opengesteld in 1975.

 

foto 36
Op de rechteroever mondt te Melle de Ringvaart uit in de Zeeschelde. Het is het zuidervak van de ringvaart rond Gent,  
waardoor de scheepvaart niet meer door Gent zelf moet varen.

 

foto 37                        
De Ringvaart    
    

 

foto 38
  
Verboden voor alle vaartuigen vanaf de stuw in Gentbrugge tot de ringvaart in Melle                                                                 


 

foto 39foto 40
De Schelde opwaart de brug van Melle, 22 maart 2006

 

foto 41
Deze vaste brug van Melle, werd in 1956 officieel ingehuldigd, op 18 maart 1992 stortte deze op een dramatische wijze in.

 

 

L.W. = Laagwater    H.W. = Hoogwater    R.O. =  Rechteroever        L.O. = Rechteroever
Later volgen nog verschillende andere delen van het traject van de Schelde, Gentbrugge - Temse.

Paul Piron