Zoeken

Graag wil ik mij even voorstellen en iets vertellen over mij, ik ben Paul P. en ben als ambtenaar met 35 jaar dienst bij Afdeling Zeeschelde,  op 1 november 2010 op 65 jaar met pensioen gegaan. Tijdens mijn afscheidsreceptie verwoorde de ir. W. D. afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde,  iemand met zovele jaren dienst die met  pensioen gaat,  neemt heel wat kennis en ervaring mee die verloren gaan en niet op papier staan.

Omdat ik een nieuwe uitdaging zocht, en ik veel foto’s en documentatie heb bijgehouden van Schelde en Durme,  wilde ik deze kennis en informatie met andere delen.
Zo zijn wij op het idee gekomen om een website te bouwen, mijn goede vriend Herman L. is webmaster en ik zorg voor de foto’s en commentaar.

Aangezien we nog over een groot aantal foto's en artikels beschikken zal deze website regelmatig geüpdated worden met nieuwe content. Door hem regelmatig een bezoek te brengen kan men dus meer en meer informatie bekomen. Nieuwe artikels worden steeds gemeld in het menu "Nieuwe artikels"

Hopelijk beleeft U plezier aan deze website.

Paul en Herman.

 

( Met dank voor de medewerking van Waterwegen en Zeekanaal )