Zoeken

Scheldebroek te Zele-Berlare

Het Scheldebroek heeft een oppervlakte van 31 ha.
De dijk aan de Scheldekant, overloopdijk heeft een hoogte van 6,40 TAW en een lengte van 850 m, is hier lager zodat het gebied van de Scheldebroek ook een gecontroleerd overstromingsgebied is.

 


Dit gebied is langs alle kanten ingepolderd door dijken,  het gebied tussen de dijken is volgens het gewestplan agrarisch gebied met ecologisch belang en landschappelijk waardevol. Enkele percelen van dit broek worden beheerd door vzw Durme en zijn erkend als natuurreservaat.
De ringdijk (dijk meest landinwaarts) werd verhoogd tot Sigmahoogte tussen 2005 en 2009 waardoor ze breder en steviger gemaakt werden. Met de verstevigingwerken zijn de 6 "poorten" of openingen voor de landbouwers verdwijnen. De dijk kreeg een zachtere helling zodat landbouwvoertuigen er over kunnen rijden. De waterloop met sluis “Oude Broekmeer” stroomopwaarts in het Scheldebroek is de grens tussen de gemeenten Berlare, Zele.

Dijkwerken Zele Scheldebroek
In 1935 werden dijkversterkingen aan de ringdijk van het Scheldebroek Zele-Berlare uitgevoerd.
Herstellingswerken  aan het overstromingsgebied Scheldebroek  in 1946.
Verhoging van de dijk van het Scheldebroek te Zele en Berlare door De Brandt C. in 1963
Dijkversterkingen Scheldebroekpolder te Zele in 1974 door P.V.B.A. De Brandt & Zoon.
Overloopdijk  Scheldebroek werken uitgevoerd door Hydex-Blankevoort van 1982-84 vanaf veer Appels-Berlare tot Bovenvaart of Polsgracht (komende van het Berlare Broek rond het Donkmeer), opzichter der werken Raman A.
In 1994 werd asfalt penetratie van de overloopdijk aan landzijde uitgevoerd door BETUMAR
Dijkversterkingen Scheldebroek van 2005 tot 2009 uitgevoerd door de aannemer Ghent Dredging.

P.Piron

 

Foto's